วันออกพรรษาและการทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา

466 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 488
  • วันออกพรรษาและการทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา รูปที่ 1
รายละเอียด
ทำบุญวันออกพรรษาประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำบุญวันออกพรรษาในวันออกพรรษา จะมีดังต่อไปนี้ การทำบุญวันออกพรรษาจะเตือนสติว่าเวลาที่ผ่านพ้นไปอีกพรรษาหนึ่งแล้วได้คร่าชีวิตมนุษย์ ให้ผู้คนนั้นดำรงอยู่ในความไม่ประมาทและหันมาสร้างกุศล การทำบุญวันออกพรรษาจะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นชำระความผิดของตนได้