โครงการงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC

466 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 260
  • โครงการงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC   รูปที่ 1
รายละเอียด
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จัดโครงการงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC  เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับ  เพื่อขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และสามารถต่อยอดให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อสร้างมาตรฐานและสามารถแข่งขันกับระดับ นานาชาติได้