XXX เครื่องให้อาหาร สุนัข แมว ปลา อัตโนมัติ และ สัตว์เลี้ยง อื่นๆ XXX

570 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 432
  • XXX เครื่องให้อาหาร สุนัข แมว ปลา อัตโนมัติ และ สัตว์เลี้ยง อื่นๆ XXX รูปที่ 1
รายละเอียด
XXX เครื่องให้อาหาร สุนัข แมว ปลา อัตโนมัติ และ สัตว์เลี้ยง อื่นๆ XXX เป็นเครื่องให้อาหาร ตั้งเวลา ให้อาหารเม็ด เป็นนาฬิกาบอกเวลา ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 วัน ให้อาหารได้ 1- 6 ครั้ง แต่ละครั้งสามารถปรับได้ว่าจะให้มากหรือน้อยตามต้องการ มีที่ใส่แบตเตอรี่สำรองนาฬิกาเวลาไฟฟ้าดับ วางไว้บนฝาตู้ มีท่องอต่อลงช่องฝา สามารถ ให้อาหาร สุนัข แมว ปลา ปลาทอง รันชู ปลาคราฟ แฟนซีคราฟ