ดนตรีน่ารู้กับครูสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชาศิลปพื้นฐาน(สาระดนตรี)

219 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 2,236
  • ดนตรีน่ารู้กับครูสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชาศิลปพื้นฐาน(สาระดนตรี) รูปที่ 1
รายละเอียด
เวปไซต์นี้จัดทำเพื่อเป้นการเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาศิลปพื้นฐาน(สาระดนตรี) โดยสามารถค้นคว้าเพิ่มเติม ตรวจสอบกิจกรรมหรือการทำงานล่วงหน้าได้ สามารถทราบคะแนนเก็บของนักเรียนได้ตลอดเวลาก่อนตัดสินผลการเรียนนักเรียนสามารถตรวจสอบงานที่ค้างได้แล้วดำเนินการต่อไป การสอบภาคปฏิบัตินักเรียนสามารถดูว่าจะสอบอะไรตอนไหน พร้อมตัวอย่างเพลงและโน้ตเพลงที่จะใช้สอบหรือใช้เรียนในแต่ละภาคเรียนด้วย ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนได้ตลอดเวลา หากพบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนสามารถติดต่อกับครูผู้สอนได้ก่อนส่งผลการเรียน เพื่อลดจำนวนนักเรียนติดศูนย์