ยินดีต้อนรับสู่วัดมเหยงคณ์ สถานที่ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

406 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 405
  • ยินดีต้อนรับสู่วัดมเหยงคณ์ สถานที่ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปที่ 1
รายละเอียด
วัดมเหยงคณ์ สถานที่ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อบรมวิปัสสนากรรมฐาน  โดยพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)