มหาเศษฐีโลก บิล เกตต์ วอเรน บัฟเฟตต์ ธนินท์ เจียรวนนท์ การ์โลส สลิม มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก

424 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 441
  • มหาเศษฐีโลก บิล เกตต์ วอเรน บัฟเฟตต์ ธนินท์ เจียรวนนท์ การ์โลส สลิม มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก รูปที่ 1
รายละเอียด
มหาเศษฐีโลก บิล เกตต์ วอเรน บัฟเฟตต์ ธนินท์ เจียรวนนท์ การ์โลส สลิม มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก มหาเศษฐีโลก บิล เกตต์ วอเรน บัฟเฟตต์ ธนินท์ เจียรวนนท์ การ์โลส สลิม มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก