จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในโรงพยาบาล คลินิกและยังมีอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ทางบ้าน

221 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 235
  • 	จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในโรงพยาบาล  คลินิกและยังมีอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ทางบ้าน รูปที่ 1
รายละเอียด
Siam Medicares สยาม เมดิแคร์จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในโรงพยาบาล  คลินิกและยังมีอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ทางบ้าน อาทิเช่น เตียงผู้ป่วย รถเข็น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องวัดความดันโลหิต ปรอทวัดไข้ เครื่องช่วยฟัง เป็นต้น