•  รูปที่ 1
รายละเอียด
ประตูรีโมท ENERGY ราคาปกติ 27,900 บาท ราคาพิเศษ 17,900 บาท (รวมติดตั้ง) นำเข้าจาก : ประเทศมาเลเซีย เงื่อนไข : - ประตูกว้างประมาณ 4-6 เมตร – น้ำหนักไม่เกิน 800-1,200 กิโลกรัม – ตัวบ้านถึงประตูไม่เกิน 15 เมตร ในชุดประกอบด้วย : - มีมอเตอร์ประตูรีโมทพร้อมแผงวงจรควบคุมการทำงานแบบไร้สาย – รีโมทควบคุมการเปิด-ปิดประตู 3 ชุด – ระยะการทำงานรีโมทคอนโทรลประมาณ 10-20 เมตร – เฟื่องสะพานยาว 4 เมตร (เพิ่มเมตรละ 600 บาท) – Circuit Breaker Switch 15 A 1 ตัว – ท่อ [...]