ມີຕຳນານເລົ່າຂານກັນໄວ້ວ່າ ກອນພຸດທະການນານມາແລ້ວຍັງມີເສດຖີຄອບຄົວໜື່ງ ອາຍຸເລີຍໄວກາງຄົນແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ມີລູກສືບຕະກຸນເລີຍ ຢູ່ຂ້າງເຮືອນເສດຖິຍັງມີຄອບຍາກຈົນຂີ້ເຫຼົ້າເມົາສຸລາຄອບຄົວໜື່ງ ຊາຍຂີ້ເຫຼົ້າຄົນນັ້ນເດີນເຂົ້າມາເຮືອນເສດຖິ ດ້ວ

354 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 360
  •   ມີຕຳນານເລົ່າຂານກັນໄວ້ວ່າ ກອນພຸດທະການນານມາແລ້ວຍັງມີເສດຖີຄອບຄົວໜື່ງ ອາຍຸເລີຍໄວກາງຄົນແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ມີລູກສືບຕະກຸນເລີຍ ຢູ່ຂ້າງເຮືອນເສດຖິຍັງມີຄອບຍາກຈົນຂີ້ເຫຼົ້າເມົາສຸລາຄອບຄົວໜື່ງ ຊາຍຂີ້ເຫຼົ້າຄົນນັ້ນເດີນເຂົ້າມາເຮືອນເສດຖິ ດ້ວ รูปที่ 1
รายละเอียด
get thailand information, hotels and resorts information, vacation guides information at sabaidee.com, including related links and much much more