•  รูปที่ 1
รายละเอียด
วิเคราะห์สถานการณ์ยาง วันที่ 29 มีนาคม 2556        ราคายางแผ่นดิบ ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี ปรับตัวลดลง 0.60 บาท/กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 78.89 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากราคาตลาดล่วงหน้าโตเกียวเปิดตลาดเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย นักลงทุนมีความกังวล จากการถูกกดดันจากข่าววิกฤตธนาคาร​ไซปรัส คณะกรรม​การกำกับดู​แลด้าน​การธนาคารของจีนมีคำสั่ง​ให้ธนาคารพาณิชย์คุม​เข้ม​การตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนบริหาร​ความมั่งคั่งภาย​ในประ​เทศ ส่งผลต่อตลาดยางที่จีนปรับตัวลดลง ​การ​เงิน​การ​เมืองอิตาลีที่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาล​ได้​ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อวิกฤตยู​โร​โซน รวมถึงปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากฤดูกาลยางผลัดใบ ยังคงเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนราคายางได้ในระดับหนึ่ง นักลงทุนยังคงต้องติดตามปัญหาเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด