"หลวงพี่เอก" สวดมนต์เน็ท ดอทคอม

349 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,216
รายละเอียด
หลวงพี่เอก สวดมนต์เน็ท ดอทคอม ฟังเสียงสวดมนต์ออนไลน์ ดาวน์โหลดเสียงสวดมนต์ แจกฟรีซีดีบทสวดมนต์,ฟังเสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นแปล และไม่แปล เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระปริตร สิบสองตำนาน เสียงสอนขานนาค เสียงสวดภาณยักษ์ เสียงสวดมาติกา เสียงสวดสังคหะ เสียงสวดหัสสะนัย เพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี