"หลวงพี่เอก" สวดมนต์เน็ท ดอทคอม

323 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,196
รายละเอียด
หลวงพี่เอก สวดมนต์เน็ท ดอทคอม ฟังเสียงสวดมนต์ออนไลน์ ดาวน์โหลดเสียงสวดมนต์ แจกฟรีซีดีบทสวดมนต์,ฟังเสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นแปล และไม่แปล เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระปริตร สิบสองตำนาน เสียงสอนขานนาค เสียงสวดภาณยักษ์ เสียงสวดมาติกา เสียงสวดสังคหะ เสียงสวดหัสสะนัย เพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี