หมาและแมว จรจัด เร่ร่อน ไร้ที่พักพิง ไม่มีอาหาร ไม่มียารักษาโรค ถูกรถชนจนบาดเจ็ยและพิการ วัดบางแห่งดูแลหลายร้อยตัว

303 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 702
  • หมาและแมว จรจัด เร่ร่อน  ไร้ที่พักพิง ไม่มีอาหาร ไม่มียารักษาโรค ถูกรถชนจนบาดเจ็ยและพิการ วัดบางแห่งดูแลหลายร้อยตัว  รูปที่ 1
รายละเอียด
พยายามเชิญชวนทุกท่านที่ใจบุญ มาช่วยกันดูแลสุนัขและแมว ไร้ที่อยู่ ได้รับอุบัติเหตุจากรถ จนพิการ ไม่มีที่พักพิง ไม่มีอาหารและยา เนื่องจากปัจจุบัน มีสุนัขและแมวจำนวนกว่าแสนตัว ทั่วประเทศ ถูกทิ้งให้ เป็นสัตว์เร่ร่อนแม้จะมีกลุ่มผู้ใจบุญกลุ่มเล็กๆคอยทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ กำลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่เพียงพอ และมีผู้ใจดีอีกมากมายที่ต้องการช่วยเหลือ แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เราจึงสร้างบล็อคชึ้นมาชื่อว่า LoveAnimals ท่านที่สนใจ ติดตามได้ที่ boonmahana.blogspot.com