238 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 397
  •  รูปที่ 1
รายละเอียด
ABnormal - อยากเป็นคนนั้น feat. มาเรียม B5 (เพลงประกอบละคร แรงปรารถนา) (กวาง) เธอไม่เคยจะรู้ และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายใน ที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็น และไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มัน ต้องไหลโรยริน นองอยู่ในหัวใจเพราะฉันนั้น รู้สึกกับเธอมากไปรู้สึกกับเธอทั้งใจ แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้อยากเป็นคนนั้น คนที่เธอรักกันด้วยหัวใจอยากเป็นคนนั้น คนที่เค้าได้มีเธอข้างกายอยากจะทำทุกทาง เพื่อให้เธอหันมองและสนใจแต่ไม่รู้ต้องทำยังไง ไม่รู้ต้องทำแค่ไหน เธอจะรักกัน...(มาเรียม) จะต้องยอมต้องแพ้ ต้องทำอย่างไรที่จะทำให้เธอนั้นยอมเปิดใจ เพื่อรักคนอย่างฉันเพราะฉันนั้น รู้สึกกับเธอมากไปรู้สึกกับเธอทั้งใจ แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้อยากเป็นคนนั้น คนที่เธอรักกันด้วยหัวใจอยากเป็นคนนั้น คนที่เค้าได้มีเธอข้างกายอยากจะทำทุกทาง เพื่อให้เธอหันมองและสนใจแต่ไม่รู้ต้องทำยังไง ไม่รู้ต้องทำแค่ไหน เธอจะรักกัน...(กวาง) เพราะฉันนั้น รู้สึกกับเธอมากไป(มาเรียม) รู้สึกกับเธอทั้งใจ(กวาง) แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้(พร้อมกัน) อยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักกันด้วยหัวใจอยากเป็นคนนั้นคนที่เค้าได้มีเธอข้างกายอยากจะทำทุกทางเพื่อให้เธอหันมองและสนใจ(กวาง) แต่ไม่รู้ต้องทำยังไง(มาเรียม) ไม่รู้ต้องทำแค่ไหน(พร้อมกัน) เธอจะรักกัน(พร้อมกัน) อยากเป็นคนนั้น คนที่เธอรักกันด้วยหัวใจ(มาเรียม) อยากเป็นคนนั้น คนที่เค้าได้มีเธอข้างกาย...