กระบองสองท่อน หาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภายในภาคใต้ ที่เกี่ยวกับกระบองสองท่อน ยินดีให้คำแนะนำสำหรับมือใหม่

438 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 442
  • กระบองสองท่อน หาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภายในภาคใต้ ที่เกี่ยวกับกระบองสองท่อน ยินดีให้คำแนะนำสำหรับมือใหม่ รูปที่ 1
รายละเอียด
ก่อตั้งเพื่อการรวมตัว และร่วมกิจกรรม ในส่วนของภาคใต้ โดยกิจกรรมของเราจะเกี่ยวกับกระบองสองท่อน ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้ความรู้ คำแนะนำ การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน และกิจกรรมการฝึกฝนร่วมกัน โดยเราจะใช้ อ.หาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมต่างๆ