ຍິດດີຕ້ອນຮັບສູ່ it-xccgreen.ueuo.com ວິທະຍາໄ ໄອທີ ໄຊຈຳປາ ແມ່ນເປັນສະຖາບັນທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການສ້າງບຸກຄາກອນໃຫ້ກາຍບຸກຄາກອນທີ່ມີສີື່

364 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 889
  • ຍິດດີຕ້ອນຮັບສູ່ it-xccgreen.ueuo.com ວິທະຍາໄ ໄອທີ ໄຊຈຳປາ ແມ່ນເປັນສະຖາບັນທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການສ້າງບຸກຄາກອນໃຫ້ກາຍບຸກຄາກອນທີ່ມີສີື່ รูปที่ 1
รายละเอียด
“ວິທະຍາໄລ ໄອທີ ໄຊຈຳປາ ແມ່ນວິທະຍາໄລແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ມີປະສິດພາບໃນການສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ມີມາດຕະຖານທີ່ຄື 4 ໃນ 1 ປະກາສນີຍະບັດຄື : ໝວດບໍລິຫານ, ໝວດຄອມພີວເຕີ, ໝວດພາສາອັງກິດ, ໝວດບັນຊີ”.