พระพุทธเจ้าสอนอะไร จะนิพพานอย่างไร ต่างกับคำสอนของพราหณ์ดาบสอย่างไร

412 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,145
  • พระพุทธเจ้าสอนอะไร  จะนิพพานอย่างไร  ต่างกับคำสอนของพราหณ์ดาบสอย่างไร รูปที่ 1
รายละเอียด
พระพุทธเจ้าสอนอะไร จะนิพพานอย่างไร ต่างจากคำสอนของพราหณ์ดาบสอย่างไร กิเลสเกิดที่อินทรีย์ ๖ ดับที่อินทรีย์ ๖ เป็นอย่างไร เหตุใดในรอบ ๑,๔๐๐ ปี จึงไม่มีพระอรหันต์เกิดขึ้น