ประเพณีไทย วัฒนธรรมประเพณีคนไทย ประเพณีท้องถิ่น

503 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 507
  • ประเพณีไทย วัฒนธรรมประเพณีคนไทย  ประเพณีท้องถิ่น รูปที่ 1
รายละเอียด
ประเพณีไทย และ วัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งที่ถือปฎิบัติสืบถอดกันมากจากบรรพบุรุษคนไทย รุ่นต่อรุ่น ดำเนินวิถีชีวิต ความเชื่อ เรื่องราวความสำคัญต่างๆ ถ่ายทอดกันมาจนถึงรุ่นลูกและรุ่นหลานและยังคงดำเนินการถ่ายทอดประเพณีไทยอัน ดีงามเหล่านี้ต่อๆไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ทางด้าน ภาษา การดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ต่างๆ กฎหมาย ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ความเชื่อ สิ่งไหนที่มีความดีปรากฏก็จะดำรงค์รักษาเก็บประเพณีไทยเหล่านี้เอาด้วย แต่หากไม่ดี ก็มีการนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดเรื่องราวใหม่ๆพร้อมดำเนินการรักษาวัฒนธรรมไทยอันดีงามเหล่านี้สืบต่อไป