แหล่งตกปลา เหยื่อตกปลา รอกและคัน,แหล่งตกปลาที่เขื่อนเชี่ยวหลาน,แหล่งตกปลาจุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ป้อมปี่,ล่องแพตกปลา กับภูไพรเลคแอนด์,

450 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,934
  • แหล่งตกปลา เหยื่อตกปลา รอกและคัน,แหล่งตกปลาที่เขื่อนเชี่ยวหลาน,แหล่งตกปลาจุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ป้อมปี่,ล่องแพตกปลา กับภูไพรเลคแอนด์, รูปที่ 1
รายละเอียด
การตกปลาเป็นเกมและกิจกรรมชนิดหนึ่ง ที่ควบคู่กับการพักผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบันเป็นที่นิยมชมชอบ  การตกปลามีมากมายหลายชนิด อาทิ  การตกแบบเบทคาสติ้ง  แบบสปินนิ่ง แบบป๊อบปิ้ง แบบฟลาย หรือ ทรอลลิ่ง จิ๊กกิ้ง ตามสถานที่บ่อตกปลา อ่างเก็บน้ำธรรมชาติ ห้วยหนองคลองบึง น้ำจืด น้ำเค็ม ก็ล้วนมีความสุข โดยเฉพาะถ้าทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว