มูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก :.: prasatbunyasathan.com :.:

316 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 821
  • มูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก :.: prasatbunyasathan.com :.: รูปที่ 1
รายละเอียด
มูลนิธิประสาทบุญสถาน ( ฉ้ง เซ้ง เซี่ยงตึ๊ง) จังหวัดพิษณุโลก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ช่วยเหลือผู้พิการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน และจัดเทศกาลวันสำคัญ