ประกาศนี้ถูกแบน!
ประกาศนี้ถูกระงับ เนื่องจากทำผิดกฏ หรือ เงื่อนไข การใช้บริการ ออนไลน์อุ๊ปซ์