กองพันทหารขนส่งที่ 2 ( ผสม ) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ( พัน.ขส. 2 ผสม กรม.ขส.รอ. )

608 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,923
  • กองพันทหารขนส่งที่ 2 ( ผสม ) กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ( พัน.ขส. 2 ผสม กรม.ขส.รอ. ) รูปที่ 1
รายละเอียด
พัน ขส 2 มีหน้าที่ อำนวยการ และดำเนินงานเกี่ยวกับการขนส่งทางถนน และ ทางน้ำในแผ่นดิน อำนวยการประสานงาน กำกับการ และ ดำเนินการเกี่ยวกับ การส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์ส่งให้แก่หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบกและกำกับดูแลเกี่ยวกับการฝึกการขนส่งทางถนน และทางน้ำในแผ่นดิน ให้กับหน่วยทหารขนส่งต่าง ๆ ในกองทัพบก เป็นฝ่ายอำนวยความสะดวกเรื่องการขนส่งกำลังพล และสิ่งอุปกรณ์.