ศาสนา พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์นี้ ๒๔ พระองค์

440 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 713
  • ศาสนา พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์นี้ ๒๔ พระองค์ รูปที่ 1
รายละเอียด
พระพุทธเจ้าที่ระโคดมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ได้ทรงพบและพระโคดมพุทธเจ้าทรงได้รับพยากรณ์ว่า จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า นิยมนับรวมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเข้ารวมด้วยเรียกว่า “พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์” นับแต่พระองค์แรกจนถึงพระโคดมพุทธเจ้า ป็นที่สงสัยกันในหมู่พุทธบริษัททั้งหลายว่าแท้จริงแล้ว มีพระพุทธเจ้ามาแล้วกี่พระองค์จนถึงพระสมณโคดม