กิจกรรมดีๆ แรงน้ำใจทีโอทีสู่ภัยน้ำท่วมทีโอที และพนักงานทุกคน ได้ร่วมใจสู่อุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554

320 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 776
  • กิจกรรมดีๆ แรงน้ำใจทีโอทีสู่ภัยน้ำท่วมทีโอที และพนักงานทุกคน ได้ร่วมใจสู่อุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 รูปที่ 1
รายละเอียด
เพื่อให้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน สามารถ ติดต่อสื่อสารได้ตามปกติ ดังนี้ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทีโอที เพื่อรายงานและแก้ไขสถานการณ์ ที่ส่งผล กระทบต่อระบบสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย