สร้างบุญ : จำหน่ายสังฆภัณฑ์ รูปแบบใหม่ เหมาะสำหรับหรับพระภิกษุสงฆ์ โดยยึดถือประโยชน์ใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์เป็นหลัก และคำนึงถึงความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตใ

441 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 479
  • สร้างบุญ : จำหน่ายสังฆภัณฑ์ รูปแบบใหม่ เหมาะสำหรับหรับพระภิกษุสงฆ์ โดยยึดถือประโยชน์ใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์เป็นหลัก และคำนึงถึงความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตใ รูปที่ 1
รายละเอียด
จำหน่ายสังฆภัณฑ์ รูปแบบใหม่ เหมาะสำหรับหรับพระภิกษุสงฆ์ โดยยึดถือประโยชน์ใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์เป็นหลัก และคำนึงถึงความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันควบคู่กัน