เรื่องจริงเตือนภัย ใครแจ้งบอกเตือน คดีเกิดขึ้นแล้วก็ลืมแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำอีก

422 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 589
  • เรื่องจริงเตือนภัย ใครแจ้งบอกเตือน คดีเกิดขึ้นแล้วก็ลืมแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำอีก รูปที่ 1
รายละเอียด
เพื่อป้องกันภัยไม่ให้เกิดกับประชาชน รักษาความปลอดภัยและจราจร จึงมีแนวคิดว่าควรจัดทำหนังสือ ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง ขึ้น ไม่มีใครช่วยคุณได้ นอกจากตัวคุณเองเพราะ