202 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 557
  •  รูปที่ 1
รายละเอียด
มวล มวล เป็นคุณสมบัติหนึ่งของวัตถุ ที่บ่งบอกปริมาณของสสารที่วัตถุนั้นมี มวลเป็นแนวคิดหลักอันเป็นหัวใจของกลศาสตร์แบบดั้งเดิม รวมไปถึงแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง นิยามทั่วไปของมวลคือ ปริมาณของสสาร หรือ จำนวนอนุภาคที่บรรจุอยู่ในวัตถุนั้นๆ อนุภาคที่กล่าวถึงคือ อิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน รวมเรียกว่า อะตอม ถ้าคุณคูณมวลด้วยความเร่งของโลก คุณจะได้น้ำหนัก โดยปกติ มวล และน้ำหนักของตัวคุณจะไม่คงที่  เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เพราะเกิดจากการกินอาหาร ออกกำลังให้เหงื่อออก และการถ่าย เป็นต้น ซึ่งจะไปทำให้อะตอมภายในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง มวลไม่ขึ้นกับตำแหน่งใดๆในอวกาศ มวลที่คุณวัดได้เท่าไรบนพื้นโลก จะเท่ากับที่วัดได้บนดวงจันทร์ เพราะจำนวนของอะตอมเท่ากัน อย่างไรก็ตามน้ำหนักขึ้นกับตำแหน่งในอวกาศ ทั้งนี้เพราะน้ำหนักเกิดจากมวลคูณด้วยความเร่งโน้มถ่วง ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างดวงจันทร์กับโลก ดังนั้นน้ำหนักบนดวงจันทร์จะน้อยกว่าน้ำหนักบนโลก แต่มวลยังคงเดิม เมื่อคุณให้แรงกับมวล จะทำให้มวลเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง นั่นก็หมายว่า ทำไมเมื่อเราเหยียบคันเร่งแล้ว รถจึงมีความเร็วเพิ่มขึ้น รถคันเดียวกัน ถ้าบรรทุกคนไม่เท่ากัน แต่แรงออกเท่ากัน รถจะมีความเร่งไม่เท่ากัน ดังเช่น ถ้าคุณขับรถซึ่งคุณนั่งอยู่เพียงคนเดียว และเหยียบคันเร่ง รถจะพุ่งไปข้างหน้าได้เร็วกว่า ถ้าคุณขับรถและมีคนนั่งถึงห้าคน (แฟนหนึ่ง และเพื่อนสาม) หน่วยของมวล *หน่วย SI *กรัม (g) 1 กรัม  =   0.001  kg *กิโลกรัม (kg) 1 kg  =  0.0685  slug หน่วย อังกฤษ *ปอนด์มวล  (lbm) 1 ปอนด์มวล  =   0.4536  kg *Slug (slug) 1 slug  =   14.5939 kg