•  รูปที่ 1
รายละเอียด
จิตรกรรมปูนเปียก จิตรกรรมฝาผนังแบบปูนเปียก (Buon fresco) เป็นวิธีที่ใช้สีผสมน้ำแล้ววาดลงบนปูนปลาสเตอร์ หรือ lime mortar ที่ปาดไว้บางๆบนผนังที่ภาษาอิตาลีเรียกว่า“อินโทนาโค” เมื่อทาสีลงไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรทาเคลือบให้สีติดเพราะปูนปลาสเตอร์จะมีปฏิกิริยาเคมีกับสีติดปูน เมื่อทาสีจะซึมลงไปในปูนที่ยังชื้นพอปูนแห้งก็จะมีปฏิกิริยาเคมีกับอากาศทำให้สีติดผนังได้อย่างถาวร ผู้ที่ใช้วิธีเขียนจิตรกรรมฝาผนังโดยใช้วิธีนี้คือไอแซ็ค มาสเตอร์ที่ชั้นบนของมหาวิหารเซนต์ฟรานซิสแห่งอาซิซิที่อาซิซิ ประเทศอิตาลี งานศิลปะที่นิยมสร้างกันในโลกนี้   เริ่มต้นด้วยการนำสิ่งต่างๆรอบตัวที่สามารถหาได้ นำมาใช้  เพื่อการสื่อสาร การแสดงออกทางศิลปะ โดยมีวิวัฒนาการมาจากวัสดุที่ได้จากสภาพแวดล้อมรอบตัว ในสังคมแต่ละยุคสมัย มีวัสดุพื้นฐาน เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย รากไม้ ยางไม้ เป็นวัสดุในการสร้างงานศิลปะ มนุษย์โบราณ นำเลือดสัตว์ ยางไม้ เขียนบันทึก กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบูชาสิ่งเคารพของสังคมนั้น จิตรกรรมฝาผนังปูนเปียก เป็นการเขียนภาพที่มีลักษณะ  การเตรียมพื้น  การลงสี  เป็นไป ตามธรรมชาติมากเทคนิคหนึ่ง  วัสดุที่ใช้เกิดขึ้นตามกระบวนการธรรมชาติ เป็นการใช้วัสดุ ในกระบวนการทำงานนี้ อย่างเข้าใจธรรมชาติ ของวัสดุในการทำงาน  จิตรกรรมฝาผนังปูนเปียก ที่น่าจะเก่าแก่ที่สุดคือ เมื่อ 1500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช พบที่เกาะครีต (Crete) ที่ประเทศกรีซ ชิ้นที่สำคัญที่สุดเรียกว่า “The Toreador” ซึ่งเป็นเรื่องราวของพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่คนกระโดดข้ามหลังวัว ในสมัยโรมันที่เมืองปอมเปอี เมืองนี้จมอยู่ในเถ้าถ่านภูเขาไฟมาเป็นเวลา 2000 ปีมาแล้ว แต่ยังคงสภาพความคงทนอยู่ได้