ติวสอบผู้บริหาร ติวสอบครู ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ติวสอบครูผู้ช่วย ติวสอบครู2556 ติวสอบผู้บริหาร2556..อย่างเหนือชั้น..ขั้นเทพ..โดย..ท่านเทพ

404 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 897
  • ติวสอบผู้บริหาร ติวสอบครู ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ติวสอบครูผู้ช่วย ติวสอบครู2556 ติวสอบผู้บริหาร2556..อย่างเหนือชั้น..ขั้นเทพ..โดย..ท่านเทพ รูปที่ 1
รายละเอียด
ติวสอบผู้บริหาร-ติวสอบครู-ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ติวสอบครูผู้ช่วย-ศูนย์รวมสหวิชาการเพื่อการสิบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพครู วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ข้อสอบครูผู้ช่วย ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ข้อสอบ กพ ข้อสอบครูกศน สืบค้นวิชาการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เตรียมตัวสอบเพื่อการบรรจุแต่งตั้ง เพื่อเลื่อนตำแหน่ง นำเสนอโดยรองเทพ ท่านเทพ ชมรมครู ผู้บริหาร