อิเล็กทรอนิกส์สวิตซ์ : it- systemboard | ไดโอดสวิตช์ | ทรานซิสเตอร์สวิตช์ | เฟสสวิตช์ | ไทริสเตอร์สวิตช์ | อิเล็กทรอนิกส์ | ไดโอด |ทรานซิสเตอร์ | เฟส | ไทริสเตอร์ |

551 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 584
  • อิเล็กทรอนิกส์สวิตซ์ : it- systemboard | ไดโอดสวิตช์ | ทรานซิสเตอร์สวิตช์ | เฟสสวิตช์ | ไทริสเตอร์สวิตช์ | อิเล็กทรอนิกส์ | ไดโอด |ทรานซิสเตอร์ | เฟส | ไทริสเตอร์ | รูปที่ 1
รายละเอียด
เว็บไซน์ความรู้เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์สวิตซ์ (electronic switch) เช่น ไดโอดสวิตซ์ ทรานซิสเตอร์สวิตซ์ เฟสสวิตซ์ และ ไทริสเตอร์สวิตซ์ เป็นต้น เป็นความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งเรื่อง ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟส และ ไทริสเตอร์