องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, อบต.จันทึก

477 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,101
  • องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, อบต.จันทึก รูปที่ 1
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  267 บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130  (โทรศัพท์ 044-249676, โทรสาร 044-279676, E-mail )