ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา เข้าพรรษา2555 กิจกรรมวันเข้าพรรษา

558 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,149
  • ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา เข้าพรรษา2555 กิจกรรมวันเข้าพรรษา รูปที่ 1
รายละเอียด
วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำที่ ไม่จาริกไปค้างแรมตามสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็น เป็นระยะเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน คือตั้งแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ซึ่งวันเข้าพรรษาปีนี้ ตรงกับวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕