อบต.กระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

480 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,028
  • อบต.กระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 รูปที่ 1
รายละเอียด
เป็นเว็บเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารกิจการบ้านเมืองระดับตำบล เผยแพร่ผลการดำเนินงานประจำปี ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนสิ้นสุดปีงบประมาณ