ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

621 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,607
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ รูปที่ 1
รายละเอียด
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นสถานแรกรับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546