บทกลอนไพเราะ เขียนอักษรแทนความรู้สึก. . .ทั้งหมดในใจ

560 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 884
  • บทกลอนไพเราะ เขียนอักษรแทนความรู้สึก. . .ทั้งหมดในใจ รูปที่ 1
รายละเอียด
รวบรวมคำกลอนไพเราะ อาทิเช่น กลอนอกหัก กลอนรักหวานซึ้ง และกลอนอื่นๆมากมาย  (ถึงความรู้สึกที่มอบให้ ..ทุกทุกตัวอักษร)