warmth-nice Club เปิดรับออดิชั่นตัวแทนศิลปินเกาหลี ผู้มีใจรักในการเข้ามาเป็นยูโฟ่ว

396 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 519
  • warmth-nice Club เปิดรับออดิชั่นตัวแทนศิลปินเกาหลี ผู้มีใจรักในการเข้ามาเป็นยูโฟ่ว รูปที่ 1
รายละเอียด
warmth-niceclub.weebly.com เปิดรับออดิชั่นตัวแทนศิลปิน นักร้องเกาหลี ทั้งศิลปินเดี่ยวและกลุ่ม ชาย-หญิง อย่างมีคุณภาพ สำหรับใครที่มีใจรักในการทำหน้าที่แทนศิลปินจริงๆ อยากให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราด้วยกัน