วัดศาลาหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

457 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 416
  • วัดศาลาหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รูปที่ 1
รายละเอียด
เว็บไซต์วัดศาลาหม้อ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญของวัด ศาสนาและคณะสงฆ์และยังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนาอีกด้วย ติดต่อวัดศาลาหม้อที่เบอร์ 090-475-0625