นักศึกษาคณะครุศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

603 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 623
  • นักศึกษาคณะครุศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รูปที่ 1
รายละเอียด
นักศึกษาคณะครุศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพลง ธรรม ประชาสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึง การขายสินค้าบางอย่าง และแจกของอันสูงค่า พระบรมสารีริกธาตู