ศูนย์อบรมวิปัสสนาจารย์หนตะวันออกเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา วัดแสงสว่างบุ่งคล้า

460 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 462
  • ศูนย์อบรมวิปัสสนาจารย์หนตะวันออกเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา วัดแสงสว่างบุ่งคล้า รูปที่ 1
รายละเอียด
ศูนย์อบรมวิปัสสนาจารย์หนตะวันออกเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา วัดแสงสว่างบุ่งคล้า ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม