ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

545 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,953
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รูปที่ 1
รายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาโยง จังหวัดตรังกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ไม่เลือกปฎิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน