ทำ-มะ : 2,600 ปีแห่งการตื่น 26 วันเปลี่ยนชีวิต ทำมะ - หน้าแรก

462 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 579
  • ทำ-มะ :  2,600 ปีแห่งการตื่น 26 วันเปลี่ยนชีวิต ทำมะ - หน้าแรก รูปที่ 1
รายละเอียด
ทำ-มะ : พุทธศักราช 2555 เป็นปีครบรอบ 2,600 ปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ปีแห่งพุทธชยันตี มาทำ 26 วันเปลี่ยนชีวิต เพื่อชนะตนเอง this is the home page.