•  รูปที่ 1
รายละเอียด
ธนาคารในประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาตู้ ATM ไบโอเมตริกซ์ ซึ่งเป็นตู้ ATM ที่ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินจากตู้ ATM ได้โดยไม่ต้องใช้บัตร ใช้แค่เพียงลายนิ้วมือ รหัส และวันเกิดเท่านั้น เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้ประสบกับภัยธรณีพิบัติแผ่นดินไหวในปี 2011 ที่ผ่านมา ทำให้เอกสารต่าง ๆ ของประชาชนสูญหาย ธนาคาร Japanese bank Ogaki Kyoritsu ในประเทศญี่ปุ่นจึงได้ว่าจ้างให้บริษัท ฟูจิตสึ พัฒนาและผลิตตู้ ATM ไบโอเมตริกซ์ นี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นตู้ ATM ที่จะสแกนและตรวจสอบลายนิ้วมือของผู้ใช้ โดยผู้ใช้จะต้องใส่รหัสและวันเกิดของผู้ใช้ลงไปด้วยเพื่อที่จะทำธุรกรรมทางการเงินกับตู้ ATM ไบโอเมตริกซ์ นี้ได้ และผู้ใช้จะต้องไปลงทะเบียนข้อมูลที่สาขาของผู้ใช้ก่อน ที่มา http://www.networkworld.com/news/2012/041112-japanese-atms-to-use-palm-258152.html