วัดศาลาหม้อ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ร่วมอนุรักษ์และสืบสานตำนานล้านนาไท

463 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 494
  • วัดศาลาหม้อ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ร่วมอนุรักษ์และสืบสานตำนานล้านนาไท รูปที่ 1
รายละเอียด
วัดศาลาหม้อ จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญของคณะสงฆ์ งานบุญของวัดหรือศาสนาและได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสืบทอดอายุกาล อนึ่งเราเน้นในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและชาวล้านนาภาคเหนือ เพื่อให้คงคู่อยู่กับแผ่นดินนี้ไปตราบชั่วนิรันดร์ ติดต่อวัดศาลาหม้อ โทร.089-556-1584 สำนักงานเจ้าคณะตำบลศาลา เจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ..