แบบทดสอบออนไลน์ความรู้ทั่วไป กพ. ครูผู้ช่วย Gatpat Onet ม.6 ม.3 ป.6 แบบทดสอบมากกว่า 50,000 ข้อ

635 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 921
  • แบบทดสอบออนไลน์ความรู้ทั่วไป กพ. ครูผู้ช่วย Gatpat Onet ม.6 ม.3 ป.6 แบบทดสอบมากกว่า 50,000 ข้อ รูปที่ 1
รายละเอียด
Ctrlschool เป็นเครื่องมือในการศึกษา ผู้คนใช้ Ctrlschool เพื่อทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมาก่อนที่จะไปสอบจริง รวมถึงการแบ่งปันความรู้ต่างๆที่มีให้กับผู้คนต่างๆมากมาย แบบทดสอบออนไลน์ความรู้ทั่วไป กพ. ครูผู้ช่วย Gatpat Onet ม.6 ม.3 ป.6 แบบทดสอบมากกว่า 50,000 ข้อและมากขึ้นอีกเรื่อยๆ(ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)