276 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,371
  •  รูปที่ 1
รายละเอียด
The Sorento ได้จัดพิธีแต่งงานเช้าออกเป็น 2 แพ็คเกจ  ดังนี้.. - แพ็คเกจงานแต่ง ราคา 39,500 บาท (สำหรับแขก 50 ท่าน) 1.  จัดเตรียมพิธีสงฆ์  (ไม่รวมซองปัจจัยและของถวาย)- ชุดโต๊ะหมู่บูชาครบชุด- อาสนะสงฆ์  9  ชุดพร้อมพรมรองพื้น- กระโถน, ที่กรวดน้ำ, บาตรน้ำมนต์- สายสินธุ์  ธูป  เทียน  แจกันดอกไม้สำหรับโต๊ะหมู่บูชา- จัดดอกไม้  ธูป  เทียน  สำหรับถวายพระพุทธและพระสงฆ์      จำนวน  10  ชุด- ขันและทัพพีตักบาตรบ่าวสาว- จัดเตรียมอาหารสำหรับให้บ่าวสาวตักบาตรระหว่างพิธี- จัดเตรียมภัตตาหารสำหรับถวายพระสงฆ์  จำนวน  9  ชุด 2.  จัดเตรียมพิธีแห่ขันหมาก (ไม่รวมชุดพานขันหมาก) 3.  จัดเตรียมพิธีหมั้น  สวมแหวน  ปูเรียงนับสินสอด 4.  จัดเตรียมพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ - ชุดตั่งหลั่งน้ำสีครีมทองครบชุด  และพรมรองพื้น- ป้ายชื่อบ่าวสาว - อุปกรณ์สำหรับใช้ในพิธี  ได้แก่  หอยสังข์  แป้งเจิม  ด้ายมงคลแฝด - พวงมาลัยบ่าวสาว   1  คู่  พร้อมพานวาง  1  พาน- พานดอกไม้สำหรับรองน้ำสังข์  จำนวน  1  คู่- ดอกไม้ประดับจำนวน  1  คู่5.  จัดเตรียมพิธีไหว้ผู้ใหญ่ - หมอนสำหรับรองไหว้ผู้ใหญ่ 6.  ผู้ดำเนินพิธีการ / ผู้ดูแลงาน - จัดเตรียมผู้ดำเนินพิธีการ  และดูแลงานพิธีทุกขั้นตอน- พนักงานดูแลอาหารและเครื่องดื่ม 7.  จัดเตรียมอาหารเช้า  สำหรับแขก  50  ท่าน ได้แก่  ชา  กาแฟ  โอวัลติน  ขนมปัง  ข้าวต้มไก่ ,หมู 8.  จัดเตรียมชุดโต๊ะเก้าอี้  พร้อมผ้าคลุมสีขาวผูกโบธีมสี  สำหรับ  50  ท่าน - แพ็คเกจงานแต่ง ราคา 53,500 บาท (สำหรับแขก 50 ท่าน) มีรายละเอียดการจัดพิธีเหมือนกันกับฉพ็คเกจ 39,500 บาททุกอย่าง ต่างกันที่หลังจากพิธีรดนํ้าสังข์ ทาง The Sorento จะเพิ่มการจัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ไว้บริการกับแขกที่มางาน (จำนวน 50)