•  รูปที่ 1
รายละเอียด
สำหรับการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office 2007 คงหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับงานเอกสารที่ต้องแปลงไฟล์จาก Word เพื่อบันทึกเป็น pdf เพื่อทำการส่งให้ต่อให้คนอื่นๆ แต่พอจะบันทึกเป็น PDF กลับไม่มีให้เมนู Save As PDF ซะอย่างงั้น ??? วิธีให้ทำการ ดาวน์โหลดไฟล์ Save As_PDF_XPS ไปติดตั้งเพิ่มเติ่มได้เลยครับ แล้วจะมีเมนูให้บันทึกเป็น PDF แล้วครับ Related posts No related posts.