277 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,283
  •  รูปที่ 1
รายละเอียด
จัดสร้างโดย พระอาจารย์มหาคมกริช สิริจันโท วัดอนาลโยทิพยาราม อ.เมือง จ.พะเยาผู้สืบทอดวิทยาคมโบราณล้านช้างและหลวงปู่สำเร็จ​ลุน วัดบ้านเวินไซนครจำปาศักดิ์ ประเทศลาว ทำพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดป่าท่าลาด ต.ท่าลาด อ.ชุมพวงจ.นครราชสีมา วันเสาร์ ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  พระมหาเถราจารย์ที่เมตตาอธิษฐา​นจิตชนวนมวลสารและนั่งปรกอธิษฐานจิต  ๑.เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(วีระภทฺทาจารี) ป.ธ.๙ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารา​ม กรุงเทพมหานครเมตตาอธิษฐานจิตชนวนมวลสารแผ่นยันต์ ๑๐๘ นะ ๑๔ แ​ละมอบชนวนมวลสารพระกริ่งวัด​สุทัศน์ของสมเด็จพระสังฆราชแพ ปี ๒๔๗๙ ๒๔๘๓ เป็นตัน ๒.พระครูโสภณวีราภิวัฒน์(หลวงพ่อพรพิรัฏฐ์)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามกรุงเทพมหานคร เมตตานั่งปรกอธิษฐานจิต ๓.พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล)เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม อ.เมือง จ.พะเยาพระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล)เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม อ.เมือง จ.พะเยา เมตตาอธิษฐานจิตเป็นพิเศษเพื่อความเข้มขลังเป็นสิริมงคล พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล)เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม อ.เมือง จ.พะเยา พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล)เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม อ.เมือง จ.พะเยา เมตตาอธิษฐานจิตเป็นพิเศษเพื่อความเข้มขลังเป็นสิริมงคล ๔.หลวงปู่จันทาถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร อธิษฐานจิตแผ่นยันต์ ๑๐๘ และ นะ ๑๔  ๕.พระโสภณวิสุทธิคุณ(หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก)วัดป่าวิเวกธรรมวิทย​าราม (วัดป่าเหล่างา) ต.ในเมืองอ.เมือง จ.ขอนแก่น ๖.พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (หลวงปู่จอย)เจ้าอาวาสวัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ศิษย์เอกหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ๗.พระครูสันติธรรมาภิรมณ์ (หลวงปู่ครูบาอ่อน)วัดสันต้นหวีด อ.เมือง จ.พะเยา จารและ อธิษฐานจิตแผ่นยันต์ชนวนมวลสาร ๘.พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญฐานยุตโต) วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เมตตาอธิษฐานจิตพระกริ่งพุทธบารมีมหาเศรษฐี รุ่นสมปรารถนา หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เมตตาอธิษฐานจิตพระกริ่งพุทธบารมีมหาเศรษฐี รุ่นสมปรารถนา พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เมตตาอธิษฐานจิตพระกริ่งพุทธบารมีมหาเศรษฐี รุ่นสมปรารถนา ๙.หลวงปู่นรสิงห์ จ.สกลนคร๑๐.พระครูอุดมศีลวัฒน์ (หลวงปู่อุดม  ญาณรโต) วัดป่าสถิตธรรมวนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เมตตาอธิษฐานจิตแผ่นยันต์ชนวนมวลสาร งานฉลองวิหารญาณรโต วันที่๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕  ๑๑.พระญาณสิทธาจารย์(หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม) วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ภูกระแต) จ.บึงกาฬ  เมตตาอธิษฐานจิตแผ่นยันต์ชนวนมวลสาร งานฉลองวิหารญาณรโต วันที่๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๒.หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เมตตาอธิษฐานจิตแผ่นยันต์ชนวนมวลสาร งานฉลองวิหารญาณรโต วันที่๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๓.หลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เมตตาอธิษฐานจิตแผ่นยันต์ชนวนมวลสาร งานฉลองวิหารญาณรโต วันที่๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ .๑๔. พระอาจารย์มหาคมกริช สิริจันโทวัดอนาลโยทิพยาราม อ.เมือง จ.พะเยา พระพิธีธรรมเจริญพระคาถาพุทธามหาภิเษกสมโภชน์พระกริ่งพุทธบารมีมหาเศรษฐีรุ่นสมปรารถนา นำโดยพระอาจารย์พุทธาลัย กันตธัมโม เจ้าอาวาสวัดหนองบัว เมืองไชธานีประเทศลาว