bellart หจก.เบลอาร์ต รับออกแบบจัดสร้างและจำหน่ายระฆังวัด คุณภาพดีเยี่ยม

536 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 954
  • bellart หจก.เบลอาร์ต รับออกแบบจัดสร้างและจำหน่ายระฆังวัด คุณภาพดีเยี่ยม รูปที่ 1
รายละเอียด
bellart หจก.เบลอาร์ต รับออกแบบจัดสร้างและจำหน่ายระฆังสำริด คุณภาพดีเยี่ยมที่ทำจากวัสดุทองสัมฤทธิ์แท้ ที่ทำให้ระฆังมีอายุอยู่ได้นานนับพันปี มีเสียงก้องกังวาล สวยงาม เป็นงานศิลปะขั้นสูง ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ ทั้งแบบไทย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ธิเบต อเมริกา ขนาดตั้งแต่ 50 กก.ถึง 30 ตัน ทำไมต้องเป็นระฆังสำริด จากหจก.เบลอาร์ต (ซองจงซา) 1.สามารถควบคุมเสียงของระฆัง เราเป็นเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถควบคุมเสียงของระฆังได้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำในการวิเคราะห์เสียงสมผสานเข้ากับเทคนิคโบราณ ทำให้ได้ระฆังที่มีเสียงไพเราะเพราะพริ้ง ก้องกังวานได้นาน และดังไปไกล 2.ใช้ วัสดุคุณภาพดีเยี่ยม ใช้วัสดุคุณภาพดีเยี่ยมที่คัดสรรจากแหล่งวัตถุดิบคุณภาพดีทั่วโลก เป็นเนื้อสำริดแท้ๆ ผสมผสานกรรมวิธีการหล่อแบบโบราณของประเทศเกาหลี ที่สืบทอดมากว่า 1,300 ปี ทำให้ระฆังมีอายุได้นานนับพันปี 3. เป็นระฆังสำริดที่ได้รับการออกแบบอย่างปรานีตบรรจงโดยศิลปินแห่งชาติ ทำให้ได้ลวยลายระฆังวิจิตรงดงาม ซึ่งเป็นงานศิลปะขั้นสูง โดดเด่นสวยงาม สะดุจตาแก่ผู้พบเห็น จึงนับเป็นระฆังสำริดมหากุศล ที่เหมาะสำหรับถวายเป็นพุทธบูชา อยู่คู่กับ พุทธสถาน วัด สถานปฏิบัติธรรมตราบชั่วนิรันดร กี่ร้อยกี่พันปีผ่านไป ระฆังสำริดยักษ์มหากุศลก็ยังอยู่ยั้งยืนยงตลอดไป อีกทั้งมีลวยลายที่วิจิตรบรรจงชัดเจนสวยงามสะดุจตา และเสียงระฆังซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สุดของเรา ที่ก้องกังวานได้นาน ได้ยินไปไกล จะดังก้องประทับใจอยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนไปชั่วนิรันดรกาล