แหล่งซื้อขายของเก่าทุกชนิด พลาสติก,โหละ,ทองแดง,ตะกั่ว,ดีบุก,รีไซเคิล,เม็ดพลาสติก - powered by discuz!

445 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 475
  • แหล่งซื้อขายของเก่าทุกชนิด พลาสติก,โหละ,ทองแดง,ตะกั่ว,ดีบุก,รีไซเคิล,เม็ดพลาสติก - powered by discuz! รูปที่ 1
รายละเอียด
แหล่งซื้อขายสินค้ารีไซเคิลหรือของเก่า ทุกชนิด จำพวก โลหะ พลาสติก รวมไปถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การรีไซเคิล