การปลูกต้นไม้ให้มากกว่าร่มเงา : ArticleTotal.com

356 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 497
  • การปลูกต้นไม้ให้มากกว่าร่มเงา : ArticleTotal.com รูปที่ 1
รายละเอียด
บทความ การปลูกต้นไม้ภายในบ้าน นอกจากที่เราจะได้รับความร่มเย็นแล้ว ยังได้ประโยชน์จากการปลูกต้นไม้ โดยประโยชน์ที่เราได้รับนั้น สามารถแยกออก ตามประเภทของพันธุ์ไม้ชนิดที่เราปลูก อย่างเช่นพันธุ์ ไม้ยืนต้น หรือพันธุ์ไม้ที่มี กิ่ง ก้าน ใบ เป็นพุ่ม ผู้คนส่วนมากนิยมนำมาปลูก บริเวณรั้วของบ้าน นอกจากที่จะช่วยบังแสงแดดแล้ว ยังเปรียบเสมือนเป็นกำแพง หรือรั้ว ทำให้ผู้คนภายนอก มองเข้ามาเห็นไม่ชัด