•  รูปที่ 1
รายละเอียด
ได้ครับ การเก็บค่า SHSH ไว้จะทำให้เราสามารถ ดาวเกรดเครื่องลงมาเป็นค่าที่เราเก็บไว้ได้ตลอดเวลา ครับ